Онлайн системд нэвтрэх вэ?


Уг системд нэвтрэхийн тулд та бүхэн Хэрэглэгчийн код хэсэгт Цахилгаан эрчим хүчнийхээ хэрэглэгчийн кодыг оруулна. 7 оронтой цифр байх ёстой ба та цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийнхээ кодыг мэдэхгүй байгаа бол 70432118, 70432102 утсуудаар лавлаж асуух мэдэх боломжтой.

Нууц дугаар хэсэгт Ховд ЦТС ХХК-иас мсж очдог дугаараа оруулж нэвтэрнэ. Утасны дугаараа сольсон бол Ховд ЦТС ХХК-ийн гэрээний мэргэжилтэнтэй уулзаж утасныхаа дугаарыг солиулж нэвтрэхдээ солиулсан дугаараараа нэвтэрнэ.