Салбарын нэр Данснууд
ХОВД ЦТС ХК Голомт банк: 5601000529
Капитал банк: 2033000109
Төрийн банк: 110000034540
ХААН банк: 5845009653
Хас банк: 5000170553